תמונות

ויפאסנה 3 ענת צחור - לשימוש ערוץ הרוח בלבד צילום: mako