תמונות

הרעב גדול מאי פעם. מכבי מתקרבת לב"ש (אלן שיבר)