תמונות

חיוכים? רק לפני המשחק. שחקני הפועל (אלן שיבר)