תמונות

רונית כפיר, חדר שינה גובה צילום: שי אפשטיין