תמונות

פרדי דוד ושינו זוארץ. היו&"ר הוציא את הקבוצה לארוחה (קובי אליהו)