תמונות

גדיר מול מוסא. חיפה רוצה ניצחון 7 ברצף (עמית מצפה)