תמונות

תחגרו חגורות בטיחות. אוסיין בולט (gettyimages) צפו בריצות חצי הגמר