תמונות

מילס- נווה אטיב, צילום סשה אלכוב, צימרים פסח צילום: סשה אלכוב