תמונות

הרצף יימשך? ליאור אליהו, הערב בארנה (אלן שיבר)