תמונות

ג'ון טרי, הקש ששבר את גב הגמל (gettyimages)