תמונות

ראשי ההתאחדות עם פרננדז במהלך הפגישה בהילטון, היום (בעז גורן)