תמונות

ברק בדש שולח את הכדור אל מעל לשער של קדוש (עמית מצפה)