תמונות

ימשיכו בתקופה הנהדרת. שחקניות הרצליה (צילום: עודד קרני, איגוד הכדו