תמונות

"אחד המשחקים הכי קשים וחשובים". מורי (אלן שיבר)