תמונות

ומבחינתו, מאריבור כבר בשלב הבא (GETTYIMAGES)