תמונות

ורמוט וקצרה. פגישה באווירה בטובה (רועי גלדסטון)