תמונות

בתיה סהר. היתה לבן אפשרות להתחמק מהצבא, הוא לא רצה את זה