תמונות

סמי כנפו, ג, שינה (47) צילום: סוזי לוינסון