תמונות

אלי גוטמן מחוץ למתחם חודורוב (דרור רוזנפלד)