תמונות

סקר 25.1 השבת שליט על חשבון אסירים (פאנלס) צילום: פאנלס