תמונות

"קורים לנו הרבה דברים מוזרים". אוואט (אלן שיבר)