תמונות

שדיאור אברהמי, חקלאי ממושב מסלול, עם הרב שלמה עמאר צילום: שוקי לרר