תמונות

רובי בלינקו. "היה קשה לסרב להצעה" (אמיר לוי)