תמונות

צלעות כבש, "החמור הקטן שלי ואני" צילום: ירון רוולסצ'י