תמונות

ההולנדי שהמציא מחדש את הגרמני. עכשיו, האיחוד (getty)