תמונות

חשודה גם בשיבוש מהלכי חקירה, וסיוע לאחר מעשה צילום: