תמונות

מי תגיע לצרפת? הקרב על כרטיס נוסף ליורו (getty)