תמונות

הירוקים מילאו את החלק שלהם בעסקה (אלן שיבר)