תמונות

הבית על הגבעה, גובה (3) צילום: Maynard Architects