תמונות

משה ביטון. הושעה מאימוני הזהובים (מור שאולי)