תמונות

תחרות המצמוצים של סטילה לירון רמתי וג'קי מנחם צילום: עודד קרני