תמונות

הלפרין ואליהו בימים הצהובים. &"ומי ישלם להם את המשכורות כמו ביוון