תמונות

צ'רישב בקדנציה הקודמת בוויאריאל (GETTYIMAGES)