תמונות

התחשמלות בבריכת דגים באיילת השחר צילום: חדשות 2