תמונות

ולחשוב שזה התחיל מזה. אלונסו כובש בפנדל שלא היה