תמונות

רימון עשן באימון נתניה. המחאה תעבור לביתו של אלי שגב?