תמונות

דורוז'ון. חייבת להילחם על מקומה בריו (טיבור יגר)