תמונות

שרון אברהמי מנסה למצוא פיתרונות בפסק זמן (מור שאולי)