תמונות

ברק יצחקי. אמסלם בונה על היכול שלו (רועי גלדסטון)