תמונות

מי תניף את הגביע? בשבת התשובות (gettyimages)