תמונות

ונגר(משמאל). &"אנחנו צריכים שלושה שחקנים&" (רויטרס)