תמונות

מה יגידו בכרמל על הפירסומים? (צילום: אלן שיבר)