תמונות

המסמכים הסודיים נחשפים. טבח י"א חללי מינכן (gettyimages)