תמונות

לא נעודד אם המחירים ידחקו אותנו החוצה" (צילום: עודד קרני)