תמונות

צייד עם שלל, רמניה צילום: James Morgan / www.tpoty.com