תמונות

דשאן עם גריזמן. יניף גביע גם כמאמן? (Getty)