תמונות

ראיוס, היחיד מבין הזרים שעשוי להישאר (אלן שיבר)