תמונות

ילדים במקלט צילום: עיריית אשדוד, המנהל לשירותים חברתיים