תמונות

פייגנבוים, עדיין בלי ניצחון בחוץ (אלן שיבר)