תמונות

הביתה בלוזית, סלון אופניים גובה צילום: הגר דופלט